© DAG-Box

Wat is de DAG-Box?

Kinderen rouwen ook! Soms hebben zij hulp nodig om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Er zijn talloze (prenten)boeken met prachtige verhalen, maar niet “jouw” verhaal. Dit heeft mij geïnspireerd om zelf spelmateriaal samen te stellen waarmee kinderen hun eigen unieke verhaal kunnen uitspelen; de DAG-Box.

'Spel is de taal waarmee kinderen communiceren.'

De DAG-Box is zorgvuldig samengesteld vanuit de speltherapie en vooral geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Het kind ontwikkelt zijn eigen spel en zijn eigen fantasie. Via spel kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens of verlangens. Het heeft de mogelijkheid ingrijpende gebeurtenissen te verwerken zonder er direct over te hoeven praten.

Het probleem, de behoefte of wens is echt geworden en daardoor eenvoudiger te bevatten. Bovendien kan een kind via spel op een veilige manier boodschappen overbrengen en ontvangen. Gevoelens kunnen met spel op bewust niveau worden geïntegreerd. Door een situatie met (onbewuste) spanning uit te spelen kunnen problemen opgelost worden.

'Het onderbewuste hanteert geen taal van woorden maar van beelden.'

In de ideale situatie start het kind zelf spontaan het spel. Het kind neemt de leiding, bepaalt de duur, vorm en betekenis van het spel. Het kind kiest de materialen en bouwt een tafereel of speelt een dynamisch spel. De volwassene houdt zich afzijdig en aanschouwt. Er kunnen open vragen gesteld worden zonder op een oplossing aan te sturen.